ABOUT Prof. Dr. Judith Huirne

Hoofd afdeling

Administration, Loyola University

Aandachtsgebieden

Benigne gynaecologie, minimaal invasieve chirurgie en onderzoek

Gynaecoloog sinds 2007

Gepromoveerd in 2006

Titel proefschrift: “Searching for the optimal GnRH antagonist regimen to compare with GnRH agonists in IVF.”

Er is veel te weinig aandacht voor menstruatieproblemen. Veel vrouwen durven niet naar de huisarts te gaan of denken dat het er allemaal bij hoort. Ik zet mij in om deze problematiek naar de voorgrond te brengen en vrouwen te laten zien dat er vaak echt iets te doen is aan de problemen die ze ervaren. Ik heb een team samengesteld die deze doelstelling samen met mij uitdragen.