TCRM Studie

12 Sep 2018 Onderzoek

Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is aantonen dat een TCRM (Trans Cervicale Resectie van een Myoom, het verwijderen van een myoom dóór de baarmoedermond), een nuttige behandeling is bij patiënten met intracavitaire myomen (vleesbomen in de baarmoederholte). Met name willen wij aantonen dat deze behandeling de hoeveelheid bloedverlies tijdens een menstruatie vermindert.

Wie mogen er mee doen?

Alle vrouwen ouder dan 18 jaar met hevig menstrueel bloedverlies bij intracavitaire myomen mogen mee doen. Er mogen maximaal 2 intracavitaire myomen aanwezig zijn en deze mogen een maximale diameter van 4 cm hebben. Er moet sprake zijn van een regelmatige cyclus (met of zonder de pil) en er mag geen zwangerschap zijn op het moment van de ingreep of een zwangerschapswens zijn voor de 6 maanden na de ingreep.

Wat wordt er onderzocht?

De TCRM is een behandeling die al jaren wordt toegepast om intracavitaire myomen te verwijderen. In de meeste gevallen worden de myomen compleet verwijderd en blijven deze weg, in die zin lijkt dit dus een nuttige behandeling. Echter, er is nog niet wetenschappelijk aangetoond dat hiermee ook daadwerkelijk de hoeveelheid bloedverlies tijdens een menstruatie verminderd. Uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling dat u van uw klachten af bent, niet alleen van uw myoom. Tevens zal gekeken worden naar vermindering van menstruatiepijn, verbetering van kwaliteit van leven en invloed op eventueel werk en verzuim. Ook kan wanneer het nut van deze behandeling wetenschappelijk is aangetoond vervolg onderzoek worden gedaan naar optimaliseren van de behandeling.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Search

+