Welkom op het patiente deel van de Uterine Repair Center website.

Op deze pagina hebben wij een aantal onderwerpen verzameld waarvan we denken dat ze specifiek voor onze patienten interessant zijn. Uiteraard bent u welkom om alle delen van de website door te nemen. Zoals eerder aangegeven zijn wij gespecialiseerd in het vaststellen en behandelen van enkele specifieke ziektebeelden:

Daarnaast willen wij nog graag wat algemen dingen met u delen, namelijk:

Af en toe krijgen we van patienten het verzoek om hun verhaal te delen. Dit zijn verhalen en ervaringen van patienten die ze ons gegeven hebben om met u te delen.

Wat doet het Uterine Repair Center, VUMC

Het Uterine repair center VUmc, Amsterdam

In 2016 hebben we in het VUmc het Uterine repair center opgericht. Hier behandelen we patiënten met verworven aandoeningen van de baarmoeder zoals myomen, adenomyose (endometriose van de baarmoeder), niches (defecten in de baarmoeder op de plek van de eerdere keizersnede) en cervixinsufficientie (een baarmoederhals die niet sterk genoeg is om een zwangerschap lang genoeg te dragen).

We behandelen ook kinderen en vrouwen met aangeboren afwijkingen van de baarmoeder zoals het hebben van een enkele hoorn of vrouwen met het syndroom van Mayer Rokitanski waarbij er geen baarmoeder maar ook geen vagina is aangelegd. We ondersteunen met pelotte therapie of we leggen indien gewenst een nieuwe vagina aan. Als deze vrouwen kinderwens hebben kunnen ze in aanmerking komen voor een eventueel hoog technologisch draagmoederschap, maar deze weg is niet altijd eenvoudig en niet altijd mogelijk.

In het uterine repair center werken diverse gespecialiseerde gynaecologen en werken we nauw samen met verschillende disciplines om de optimale zorg te leveren. We doen veel onderzoek om betere diagnostische technieken te ontwikkelen en uit te testen om de diagnostiek steeds verder te verbeteren maar ook om de beste behandeling voor de juiste patiënt te kunnen selecteren. Ook ontwikkelen we nieuwe technieken voor de behandelingen van deze afwijkingen om op een zo minimaal invasief mogelijke wijze (dus met zo klein mogelijke sneetjes) de meest effectieve behandeling te bieden. Complexe ingrepen voeren we vrijwel altijd met 2 gespecialiseerde gynaecologen uit om zo de optimale zorg te kunnen geven.  In het uterine repair centrum vinden we het belangrijk dat we de klachten van de patiënt serieus nemen en proberen we de patiënt centraal te stellen en samen met de patiënt te zoeken naar de meest optimale behandeling die het beste past bij de persoonlijke situatie.  Door gebruik te maken van innovatieve middelen en onze zorg continue te evalueren proberen we de optimale zorg te bieden waar de patiënt behoefte  aan heeft en beter van wordt en ook op de lange termijn goed blijft functioneren. Waarbij we ook kijken naar de eventuele vruchtbaarheids- en zwangerschapsuitkomsten. Hiervoor werken we nauw samen met ons gespecialiseerde IVF centrum en verloskundeafdeling.

We hebben diverse themaspreekuren maar ook speciale second opinion spreekuren en spreekuren voor verwijzingen uit andere ziekenhuizen waar we samen met een gynaecoloog in opleiding patiënten zien en gezamenlijk een echo maken. We doen ons best om direct een behandelplan te maken maar soms is het nodig dit eerst in het multidisciplinaire overleg te bespreken of aanvullende diagnostiek uit te voeren.

Thema spreekuren

Myomen/Adenomyse spreekuur

Op dit spreekuur kunnen patiënten worden verwezen met verdenking myomen (vleesbomen). Patiënten met myomen, veelal voor een tweede mening, worden geïnformeerd en geadviseerd door 1 van de gespecialiseerde gynaecologen of de differentiatie assistent. Geavanceerd echo-onderzoek maakt deel uit van het consult. De patiënt wordt aansluitend besproken in het multidisciplinaire myomen bespreking waar het definitieve beleid kan worden aangepast. Het VUmc is een derdelijns verwijscentrum, wij bieden vrijwel alle innovatieve myoomtherapieën al dan niet in onderzoekverband.

Indien er naast adenomyose ook sprake is van diepe endometriose zullen de patiënten besproken worden binnen het multidisciplinaire overleg binnen het endometriose team en eventueel in gezamenlijkheid worden geopereerd. In internationaal samenwerkingsverband zijn we bezig om richtlijnen te ontwikkelen voor de optimale diagnostiek van adenomyose. Ook onderzoeken we nieuwe behandelingen in onderzoekverband.

‘Niche’-spreekuur

Een ‘niche’ is een holtevormig litteken in de uterus na een sectio caesarea) Sinds 2012 is het bekend, dat een uitsparing in de uterus ter plaatse van het sectiolitteken (‘niche’) verband houdt met bloedverlies na de menstruatie (postmenstruele spotting). Daarnaast kunnen pijnklachten, vruchtbaarheidsproblemen en complicaties in de daarop volgende zwangerschap optreden. Het VUmc is een tertiair verwijscentrum voor laparoscopische en hysteroscopische niche reconstructies die worden uitgevoerd in onder-zoeksetting. In een netwerk met 2 andere Europese centra onderzoeken we de toegevoegde waarde van een laparoscopische niche resectie op de vruchtbaarheid. Tevens onderzoeken we samenwerking met andere Nederlandse ziekenhuizen en ondersteund door ZonMw of we nichevorming ook kunnen voorkomen door het toepassen van verschillende hechttechnieken.

Spreekuur voor aangeboren baarmoederafwijkingen of cervixinsufficientie

In het VUmc is veel ervaring met het onderzoeken van en behandelen van aangeboren afwijkingen van de baarmoeder en of vagina. Hier werken we intensief samen met de afdeling voortplantingsgeneeskunde en ook met de psychologen en endocrinologen van het VUmc. Patienten met ernstige cervixinsufficientie kunnen worden naar ons spreekuur verwezen worden voor een eventuele laparoscopische cerclage. De indicatie hiervoor wordt altijd in samenwerking met een van de gespecialiseerde perinatologen gesteld.

Menstruatie spreekuur

Patiënten met abnormaal uterien bloedverlies zonder bekende oorzaak kunnen naar dit spreekuur worden verwezen. Indien nodig kan tijdens dit spreekuur verschillende diagnostische behandelingen worden uitgevoerd waaronder endometrium biopsie en cavum diagnostiek met behulp van een watercontrast echo. Conservatieve behandelingen worden direct ingezet. Kleine ingrepen waaronder poliepverwijderingen kunnen poliklinisch worden uitgevoerd.

Spreekuur voor patiënten met genderdysforie

Het VUmc heeft een Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie (KZcG) en behandelt vrouwen als expert centrum voor transgenderzorg waarbij het hele zorgpalet wordt aangeboden van indicatiestelling, therapie als ook de nazorg. Dit betreft zowel de volwassenen als de kindergenderzorg. Het is een geïntegreerd multidisciplinair centrum waar alle gender patiënten in een multidisciplinaire setting worden gezien.

Onderzoek

De Uterine Repair Center onderzoeken

Om blijvend te verbeteren is veel onderzoek nodig.  Met veel gespecialiseerde senior onderzoekers en heel veel enthousiaste promovendi blijven we zoeken naar de beste en meest effectieve technieken met zo min mogelijk bijwerkingen. Ook proberen we meer inzicht te krijgen in de onderliggende oorzaken van de verschillende baarmoederafwijkingen en waarom ze bepaalde problemen veroorzaken. Bijvoorbeeld, waarom neemt de vruchtbaarheid af bij myomen of adenomyose en niches, en welk myoom geeft welk problemen op lange termijn. Kunnen we het effect van verschillende behandelingen goed voorspellen? Door deze vragen te beantwoorden hopen we nog betere en gerichtere behandelingen te kunnen ontwikkelen. En als en behandeling ontwikkeld is dan is het belangrijk om deze eerst zorgvuldig te onderzoeken voordat deze in de dagelijkse praktijk routinematig wordt aangeboden. Om die reden voeren we op dit moment diverse klinische studies uit.