Myomex studie

12 Sep 2018 Onderzoek

Doel van het onderzoek

Wij willen onderzoeken welke van de beide hierboven genoemde voorbehandelingen, voorafgaand aan het verwijderen van uw myoom via een kijkbuis operatie, het beste resultaat geeft. Als belangrijkste uitkomst kijken we naar de hoeveelheid bloedverlies tijdens de operatie. Daarnaast wordt o.a. ook onderzocht wat het effect  is op de grootte van het myoom, hoe de bijwerkingen van beide middelen zijn, hoe tevreden de patiënten met de beide behandelingen zijn en hoe deze de kwaliteit van leven beïnvloeden. Ook wordt gekeken of er een verschil is tussen beide middelen als het gaat om het gemak waarmee het myoom verwijderd kan worden tijdens de operatie.

Opzet van het onderzoek

Als u besluit deel te nemen aan dit onderzoek, zal er via een computer geloot worden welke behandeling u krijgt. Om beide behandelingen goed met elkaar te kunnen vergelijken, is het belangrijk dat zowel u als ook uw behandeld gynaecoloog niet weet welk medicijn u krijgt. In een onderzoek heet dit ‘blinderen’. Om dit te kunnen doen, zullen alle patiënten zowel tabletten als een eenmalige injectie krijgen. De computer loot in welke groep u valt. U wordt dan in een van de volgende groepen ingedeeld waarbij u de volgende combinatie van medicijnen krijgt:

  1. Esmya tabletten, die niet als zodanig herkenbaar zijn; eenmaal per dag 1 tablet innemen, gedurende 3 maanden pluseenmalig een injectie met een vloeistof waar geen werkzame stof in zit (fysiologisch zout/water), ook wel een placebo genoemd,waarvan u niet kunt zien of dat het medicijn is of niet.
  2. Placebo tabletten, die niet als zodanig herkenbaar zijn; eenmaal per dag 1 tablet innemen, gedurende 3 maanden pluseenmalig een Lucrin injectie, waarvan u niet kunt zien of dat het medicijn is of niet.

De operatie zal binnen een maand na het innemen van de laatste tablet plaatsvinden.  Er zullen in totaal 100 patiënten deelnemen aan dit onderzoek.

Als uw behandelend gynaecoloog zelf deze operatie niet via de kijkbuis uitvoert, kan hij/zij u verwijzen naar een andere gynaecoloog die dit wel doet. Deze gynaecoloog zal opnieuw met u dit onderzoek bespreken en als u besluit deel te nemen, via de computer de loting laten plaatsvinden.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Search

+