Ik Herstel studie

12 Sep 2018 Onderzoek

Aanleiding

Herstel na een operatie verloopt niet altijd zoals verwacht. Eerder onderzoek heeft laten zien dat specialisten en huisartsen weinig aandacht besteden aan de herstelfase na een operatie. Adviezen die patiënten krijgen, zijn vaak tegenstrijdig. Ook is het vaak onduidelijk wanneer en met wie patiënten contact moeten opnemen na ontslag uit het ziekenhuis. Het herstel duurt daardoor soms onnodig lang. Dit kan teleurstelling, onzekerheid of psychische klachten geven en vertraagde terugkeer naar het werk.

Ontwikkeling zorg- en begeleidingsprogramma

Met hulp van verschillende artsen zijn duidelijke hersteladviezen ontwikkeld en zijn de behoeften van patiënten geïnventariseerd. Met behulp van deze informatie is een zorgprogramma ontwikkeld, waar de ikherstel website deel van uitmaakt. De website is ontwikkeld in het VUmc en gebouwd door synappz medical apps. De ontwikkeling van de ikherstel website en het onderzoek naar de effectiviteit ervan is mogelijk gemaakt door ZonMw.

Informatie over het onderzoek

De Ikherstel studie is op 1 augustus 2015 van start gegaan. Er zullen circa 300 patiënten deel gaan nemen aan de studie. Met behulp van de Ikherstel studie zullen we testen wat de beste manier is om informatie te geven en patiënten te begeleiden rondom een operatie. Door verschillende manieren van informatievoorziening en begeleiding te vergelijken, kan gekeken welke vorm het meest positieve resultaat voor de patiënt geeft.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Search

+