Informatie voor patiente

Het Uterine Repair Center is een onderdeel van het VUMC, afdeling verloskunde/gynaecologie. U kunt contact met ons opnemen via het VUMC via deze link: VUMC Afdeling gynaecologie

Afspraak maken
Het team van de afdeling gynaecologie is graag bereid u een persoonlijk medisch advies te geven. U, uw huisarts of uw behandelend specialist kan een second opinion aanvragen. Voor het maken van een afspraak voor een second of third opinion klik hier of meer meer algemene informatie van het VUMC hierover klik hier.

Informatie voor verwijzers

U kunt uw patiënt naar ons verwijzen voor een regulier consult, second opinion of als tertiaire verwijzing. Klik hier voor onze VUMC contact gegevens.

Ad hoc intercollegiaal  overleg kan via 020 4444444, sein 6107.